Sơ đồ công ty thành viên

KDH có tổng cộng 19 Công ty con, trong đó, các Công ty con của KDH được chia làm 2 nhóm, KDH sở hữu trên 98% vốn góp tại 18 Công ty con hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng; và riêng Công ty CP Đầu tư xây dựng Bình Chánh BCI là Công ty Cổ phần niêm yết với tỷ lệ vốn góp của KDH là 57,31%. Tất cả các Công ty đều có hoạt động kinh doanh và phát sinh doanh thu trên địa bàn Tp. HCM.