Tiến độ dự án Verosa Park – Cập nhật liên tục từ Chủ đầu tư

 

Cập nhật tiến độ xây dựng Verosa Park tháng 11/2019

 

Cập nhật tiến độ xây dựng Verosa Park tháng 10/2019

0988 166 172